Studenten

Alle leerlingen/kinderen op ons IKC noemen wij ‘studenten’. De basis van democratisch onderwijs is dat alle kinderen de vrijheid krijgen om vanuit intrinsieke motivatie zelf sturing te geven aan hun eigen leerweg. Onze stafleden staan klaar om de studenten hierin te begeleiden en te helpen met het opzetten van projecten, plannen van excursies, vormen en uitvoeren van kringen, maken van studieplannen, kiezen voor workshops en vakdocenten en spelenderwijs ontdekken van je talenten!

Leeftijdsmix

Studenten worden niet ingedeeld in klassen op basis van leeftijd, waardoor een interessante leeftijdsmix ontstaat van vier tot en met twaalf jaar. Hier leren zowel de oudere als de jongere studenten enorm veel van. De oudere studenten krijgen de kans om bijvoorbeeld hun vaardigheden op het gebied van informatieoverdracht (je begrijpt een onderwerp pas écht als je het gemakkelijk kunt uitleggen) en omgang met- / zorg voor jonge(re) kinderen te oefenen. Jonge studenten kunnen door de omgang met oudere studenten bijvoorbeeld deelnemen aan spelletjes of activiteiten waar zij zelf nog te klein voor zijn, maar die wel heel leuk en leerzaam zijn. Hierdoor leren zij sneller dan ze alleen met leeftijdsgenoten gedaan zouden hebben.

Verder zijn er interessante programma’s die lijken aan te tonen dat de vrije omgang met jonge kinderen op een school (ver)zorgende kanten naar boven haalt bij de oudere kinderen. Hierdoor hebben zij ook meer begrip en compassie voor hun leeftijdsgenootjes en ontstaat minder snel pestgedrag .