Afdeling thuisonderwijs

Het is ook mogelijk voor kinderen die thuisonderwijs krijgen om een aantal dagen bij Vivere naar school en de bso te gaan!

De kinderen die hier gebruik van maken zijn vrijgesteld van leerplicht. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen vrijstelling hebben aangevraagd van leerplicht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar zij wonen. Vaak op basis van levensbeschouwing. Zij hoeven dus niet naar een reguliere school. Sterker nog, als zij ingeschreven worden op een reguliere school dan vervalt het recht op vrijstelling van leerplicht.

De vrijgestelde kinderen kunnen 1 – 5 dagen per week naar Vivere komen.  Vivere biedt deze kinderen de gelegenheid om in een andere omgeving dan thuis, te leren en te spelen op hun eigen wijze volgens de filosofie van Vivere. Als kinderen ouder worden krijgen zij doorgaans steeds meer behoefte om de wereld buiten hun eigen huis te gaan verkennen; andere kinderen, andere volwassenen en andere activiteiten.  De wijze van werken op Vivere sluit dan vaak mooi aan op het thuisonderwijs. Zeker als de ouders gekozen hebben voor un-schooling. De kinderen worden niet ingeschreven op onze school, zodat zij hun vrijstelling van de leerplicht behouden!

De kosten voor TO-kinderen die willen meedoen met Vivere staan hieronder. We werken met een staffel: hoe meer dagen je komt, hoe goedkoper het wordt. Hieronder staan de kosten beschreven voor het afnemen van een hele dag, dus school én bso. Mocht je geen bso willen afnemen, dan kan je een op maat gemaakte offerte aanvragen.

  • 1 dag per week = € 219,60 per maand
  • 2 dagen per week = € 409,92 per maand
  • 3 dagen per week = € 581,81per maand
  • 4 dagen per week = € 644,16 per maand
  • 5 dagen per week = € 732,00 per maand

Het IKC is 51 weken per jaar open, van 08:30 tot 17:30 uur. Vakanties en breng-/ophaaltijden zijn flexibel.

meld je nu aan voor een informatieavond !