Aanmelden

Naar democratische onderwijs gaan is heel anders dan een reguliere school. Daarom hanteren wij een uitgebreid aannamebeleid voor nieuwe studenten. Dus… hoe kan je je precies aanmelden?

Inspiratie- en informatieavond

Regelmatig plannen wij inspiratie- en informatieavonden. Tijdens deze momenten kunnen ouders (en kinderen) op een prettige informele manier kennismaken met democratisch onderwijs en Vivere in het bijzonder. Initiatiefnemers en zussen Mariska en Barbara vertellen samen met een ouder en een staflid over de basisschool en BSO. Laat je verrassen en inspireren door een vernieuwende visie op onderwijs en kinderopvang!

meld je nu aan !

Persoonlijk intakegesprek

Als ouders en kind na een informatiebijeenkomst aangeven geïnteresseerd te zijn, plannen wij een persoonlijk intakegesprek. Dit kan plaatsvinden bij Vivere of bij de ouders thuis. Dat laatste doen we ook graag, zodat we meteen een goede indruk krijgen van de thuissituatie van de toekomstige student. Tijdens dit gesprek beantwoorden we nog openstaande vragen en vragen wij ook flink door over de motivatie om voor democratisch onderwijs te kiezen en de achtergrond van de student. Indien beide partijen na dit gesprek nog steeds positief zijn, kan worden overgegaan tot het inplannen van een kijkdag en/of proefmaand.

Kijkdagen

Kijkdagen zijn bedoeld om studenten (en hun ouders) een of meer dagen te laten meedraaien op onze school om te zien hoe democratisch onderwijs in de praktijk werkt. De kosten hiervan zijn € 50,- per dag in verband met de catering en begeleiding.

Proefmaand

Nadat besloten is  om de student een proefmaand bij Vivere te laten doen, vullen de ouders (en/of student) nog verdere aanmeldformulieren in. In het ideale geval wordt zowel school als BSO afgenomen. Samen wordt gekeken hoe we het kind het beste kunnen laten wennen. Na ontvangst van de aanmeldformulieren wordt in onderling overleg een startdatum bepaald.

Bij Vivere zijn alle kinderen eerst één maand op proef. Zij draaien gewoon mee in het IKC, maar blijven ingeschreven op hun oude school (indien van toepassing). Na de proefmaand is er een Aannamekring met de studenten en stafleden, waarin wordt besloten of het kind is aangenomen, een verlengde proefmaand krijgt of is afgewezen. In een apart gesprek met de ouders evalueren we samen de proefmaand. Voldoen de school (en BSO) aan de verwachtingen? Voelt het kind zich thuis? Hoe hebben de ouders de samenwerking met het IKC ervaren? Hoe ligt het kind in de groep? Dit soort vragen worden uitvoerig besproken. Meestal zijn alle partijen positief en is de inschrijving helemaal definitief.  Pas dan wordt het kind bij de oude school uitgeschreven. Een enkele keer komt het voor dat het voor het kind en/of de ouders toch niet helemaal goed voelt, of dat het kind zorg of aandacht nodig heeft die wij niet kunnen bieden. In dat geval gaat het kind terug naar de oude school of wordt een nieuwe, beter passende oplossing gezocht.