Inspraak

Democratische scholen hebben schoolvergaderingen over schoolregels, curricula, projecten, begrotingszaken en nog veel meer waarin studenten en docenten een gelijke stem hebben.