Obligaties

Help vernieuwend onderwijs mogelijk maken in Rotterdam!

Vivere zoekt investeerders voor haar nieuwe locatie en toekomst! Klik hier voor het informatiedocument.

doneren

In november 2016 zijn we (Barbara met haar zus) gestart met een kleine vernieuwende school op Rotterdam Zuid. Een school voor democratisch onderwijs waar kinderen vorm kunnen geven aan hun eigen zelfgestuurde leertraject, begeleid door onze leerkrachten. Inmiddels zijn we behoorlijk gegroeid en zijn er nu zo’n 40 kinderen verbonden aan Vivere. We zijn heel blij dat zoveel ouders en kinderen hun weg naar Vivere gevonden hebben en we nemen nog maandelijks nieuwe kinderen aan. Maar die groei kost ook geld. We groeien telkens naar een grotere locatie (die ook weer moet worden ingericht), hebben nieuwe materialen en leermiddelen nodig en natuurlijk extra personeel.

Omdat Vivere niet wordt bekostigd door de overheid moeten we alle investeringen zelf financieren. De eerste berekeningen laten zien dat we een bedrag van € 100.000,- nodig hebben voor de verhuizing en verbouwing. Voor een nu nog kleine non-profit instelling is het moeilijk dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Een Vivere-obligatie

Om de verhuizing mogelijk te maken en dus het voortbestaan van de school te waarborgen, worden er 399 Vivere-obligaties ter waarde van € 250,- per stuk uitgeschreven.

Een Vivere-obligatie wordt met 0% rente terugbetaald over een nader te bepalen periode, maar binnen 10 jaar. Voor de terugbetaling stelt Vivere 50% van de winst ter beschikking aan het Vivere-obligatiefonds. Vanuit het Vivere-obligatiefonds worden de obligatiehouders terugbetaald. Met een bevoegd notaris zal op basis van loting de obligatiehouder worden terugbetaald.

De jaarrekening van Vivere wordt gecontroleerd door een geregistreerd accountant en er is ook toezicht op de financiën door de kascommissie. De aankoop van een Vivere-obligatie valt niet onder toezicht van AFM.

Eeuwige erkenning

Met de aankoop van een Vivere-obligatie investeer jij in vernieuwend onderwijs in Rotterdam. Jij maakt de toekomst van Vivere mogelijk. Hiervoor willen wij jou eeuwige erkenning geven met een tegel aan de muur op de nieuwe locatie. Op de tegel staat de naam van de obligatiehouder. Uiteraard wordt je voor de opening uitgenodigd.

Contact

Wil je meer informatie over de Vivere-obligaties of wilt je op een andere manier bijdragen, neem dan contact op met Barbara van den Bosch via barbara@viveredemocratischonderwijs.nl of bel 06-57944048.

Doneren?

Naast de obligaties kunt u uiteraard ook een donatie doen. Alle donaties zullen wij gebruiken voor de inrichting van de lokalen en het aanschaffen van materialen. Middels onderstaande knop kunt u de donatie doen. Bedankt!

doneren