Oudercommissie BSO Vivere

Graag willen wij de oudercommissie aan u voorstellen. Samen met het bestuur van BSO Vivere hebben wij een gezamenlijk doel. Namelijk het streven naar een kwalitatief hoogwaardige opvang van onze kinderen zodat zij kunnen opgroeien in een gezonde, veilige, gezellige en stimulerende omgeving. Ook zijn wij beschikbaar als partner voor het bestuur van BSO Vivere in het nemen van organisatorische beslissingen. De oudercommissie heeft adviesrecht in bijvoorbeeld de volgende zaken: kwaliteit, beleid en prijs. Het doel van de oudercommissie is om op een positieve manier input te leveren met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang.

Onze kinderen brengen net als die van u een deel van hun tijd door bij BSO Vivere. Wij willen graag betrokken zijn bij deze opvang. In de regel werkt een oudercommissie veel op de achtergrond, wij willen echter ook graag bereikbaar zijn voor collega-ouders. Houdt u er rekening mee dat indien er zeer dringende zaken zijn, of zaken die alleen uw eigen kind betreffen u dit in eerste instantie altijd opneemt met de groepsleiding of de directie.

Uiteraard kunt u daarna ook bij ons terecht met uw vragen.

Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de locatie (vraag ernaar bij de directie).

Mocht u actief willen deelnemen aan de oudercommissie, laat het ons weten!

U kunt ons bereiken via ons emailadres: OC@viveredemocratischonderwijs.nl.