BSO

BSO Vivere is een democratische BSO in de regio Rotterdam. Buitenschoolse opvang, of BSO, is opvang voor kinderen die al naar de basisschool gaan. Deze vorm van opvang kan plaatsvinden voor schooltijd (voorschoolse opvang of VSO), na schooltijd (naschoolse opvang of NSO), op ADV-dagen van de school en in de schoolvakanties. Bij Vivere sluit de BSO-opvang aan op de basisschool die ook onder Stichting Vivere valt. Dat maakt dat onze BSO tijden- en dagen wat anders zijn dan die van een reguliere BSO.

Bij Vivere zien we buitenschoolse opvang als ‘vrije tijd’ na een inspannende schooldag. Hoewel de BSO-opvang plaatsvind in het zelfde gebouw en dezelfde ruimtes als de school, vinden er geen lessen meer plaats en zijn de kinderen vrij om lekker hun eigen activiteiten te gaan doen.

Wij bieden kinderen tussen 4 en 14 jaar het volgende:

  • de hele middag verse, biologische en gezonde snacks en drinken op een buffetje om zelf van te pakken;
  • de mogelijkheid om lekker buiten te spelen op ons eigen plein en/of in het park tegenover de BSO;
  • regelmatig leuke activiteiten zoals dansen of yoga;
  • vrij gebruik van alle (creatieve- en knutsel) materialen;
  • de mogelijkheid om je even terug te trekken in een rustige ruimte of op de bank.

IKC

Onder Stichting Vivere valt ook een basisschool. Deze is verbonden aan de BSO en samen vormen de school en de BSO een integraal kindcentrum (IKC). De voordelen van de samenwerking met de school zijn onder andere dat:

  • door een warme overdracht van school naar BSO kinderen de hele dag een veilige en gestructureerde omgeving ervaren waarbij maximale hechting is aan de medewerkers en de kinderen in de groep;
  • de kwaliteit van onderwijs én opvang de gehele dag constant en hoog is;
  • afspraken en regels op de school en BSO het zelfde zijn;
  • kinderen de hele dag terecht kunnen: van 08:30 tot 17:30 uur;
  • we 51 weken per jaar open zijn (reguliere feestdagen en studiedagen gesloten maar vakanties kunnen zelf worden ingepland!).